33A+

Učíme Vaše stroje myslet

33 A+ je průkopníkem transformativní digitalizace organizací. Díky prorůstání digitálna do všech procesů organizace a využívání strojového učení dochází k posunu od organizace založené na procesech k inteligentní algoritmizované organizaci. Zde kooperují lidé a systémová inteligence s cílem dosažení maximálního efektu pro zákazníka. Je Vaše organizace dostatečně inteligentní?

Produkt/služby

Základní službou je zvyšování organizační inteligence prostřednictvím datově založené inteligenční platformy A- Smarter. A-Smarter operuje ve dvou modech: v transformačním a operačním. Transformační modus slouží k změření firemní inteligence ve vztahu k firemní efektivitě, k návrhu zvýšení firemní inteligence s cílem zvýšit firemní efektivitu a k řízení projektů zvyšování firemní inteligence. Operační modus spočívá v postupném zapojování datově podporovaných softwarových agentů k zvýšení inteligence a efektivity provozních procesů.

Z naší nabídky:

Pro lidi nabízíme Digitální dálkové ovládání podnikových situací. Jedná se o flexibilní aplikaci přístupnou z mobilu k zapojení do života podniku v reálném čase. Zaměstnanec disponuje specifickými funkcemi dle svého zařazení do života organizace - například může sledovat stavy jednotlivých strojů automatizované linky a to včetně příslušných reportů o strojovém zdraví. Může si též jako zaměstnanec objednat oběd, či zjistit kdy dostane výplatu. Může se zkrátka zúčastnit různých scénářů podnikového života s maximální efektivitou

Máme nabídkou i pro stroje. Klíčovým prvkem je zavedení systémové inteligence - mluvíme o matematické duši stroje. Stroj díky ní ožívá a komunikuje s jinými stroji a se zaměstnanci, a umí se aktivně zapojovat do dynamických výrobních scénářů. Umí si ohlídat své strojové zdraví a případně objednat poškozenou součástku či specifický údržbářský úkon. Umí se prostřednictvím nadřazeného scénáře zapojit do produkčního procesu a v reálném čase hlídá kvalitativní parametry procházejícího výrobku jak na vstupu tak na výstupu. A může toho umět mnohem víc

A-Smarter je využitelný k budování inteligentní firmy, inteligentní infrastruktury, inteligentního města. Ke klíčovým přínosům patří:

Skokové zvýšení efektivity
Eliminace lidských chyb
Minimalizace odpadů
Zvýšení pružnosti a rychlosti výroby

Kontakt: Zdeněk Havelka, zhavelka@33aplus.cz, +420 603 463 993

33A+ s.r.o., Na Rovnosti 2246/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 066 10 901, spis. zn. C 285429 vedená u Městského soudu v Praze